BULETIN INFORMATIV

 

Anunt Public privind selectia membrilor consiliului de administratie al companiei Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.


Anunt Public privind selectia membrilor consiliului de administratie al companiei Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. - ANUNT EXPIRAT

 

 

Legea 544/2001

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Hotărârea nr. 123/2002

Contact

Mesaj de contact

Holding

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#