Scoli Multifunctionale Sector 3

Săli de sport – Școlile 75, 92 si 199

Direcţia Generală de Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti a atribuit Trustului de Clădiri Metropolitane Bucureşti S.A., proiectarea si execuţia a 3 complexe multifuncţionale pentru activităţile didactice şi sport pentru elevii bucureşteni. Complexele sportive ultramoderne, vor avea terenuri multifuncţionale (de tenis, volei, baschet şi fotbal), atât la exterior cât şi la interior, vestiare, grupuri sanitare, duşuri şi cabinete medicale.

Amplasamentul pe care se executa investiţia, Scoala Nr. 75, este situat într-o zonă caracterizată de o densitate mare a construcţiilor, Str. Gheorghe Patraşcu. 55, sector 3, Bucureşti. S-a propus realizarea unei construcţii cu regim de inalţime Parter+Etaj1 (parţial)+Etaj Tehnic (parţial), cu terasă circulabilă, ce va avea funcţiunea principală de Sală de Sport a Scolii Gimnaziale “LEONARDO DA VINCI” (Fosta Nr.75 ). Ca trăsătură particulară, aceasta va fi dotată cu un teren de sport pe terasa-acoperiş.
Valoarea investitiei este de 11.048.492,00 lei fara TVA.

Fundaţii ꞉
In urma calculelor efectuate şi a normelor de proiectare impuse de reglementările în vigoare s-a ajuns la proiectarea de fundaţii tip benzi din beton armat dispuse pe conturul clădirii cu legături transversal, în zona de birouri. Suplimentar pe direcţia transversală şi longitudinală pe zona sălii de sport propriu zise se dispun grinzi de fundare din beton armat cu legătură la pardoseală, cu rol de susţinere a pardoselii şi cu rol de echilibrare al fundaţiilor. Sub elementele din beton armat se găseşte un strat din beton simplu de clasă C8/10, care
ajunge in terenul bun de fundare şi se încastrează în acesta minim 20cm. Betonul armat este de clasă C 25/30 cu clasa de expunere XC2.
Structura verticală este compusă din stâlpi de beton armat monolit care păstrează aceeaşi secţiune pe toată verticala. Dimensiunile stâlpilor în zona sălii sunt de 80x110cm, în timp ce în zona de birouri şi anexe au dimensiuni în plan de 60×70 şi 80×80.
Structura orizontală este compusă din grinzi din beton armat monolite, dispuse rectangular după direcţiile principale ale clădirii, cu dimensiuni de 30x65cm şi 40x90cm. Planşeul intermediar de la cota +4.83 precum şi cel de la cota +9.65 pe zona de birouri sunt din beton armat de 15cm grosime. Planşeul peste sala de sport este realizat în sistem compozit cu beton armat de 12cm turnat pe tablă cutată care se reazemă pe pane metalice (HEA200).

Pereţii de compartimentare se vor executa din zidărie de cărămidă tip porotherm cu grosimi de 30cm.
Circulaţia pe verticală este asigurată de o scară interioară din beton armat monolit şi o scară exterioară metalică.
Peste placa compozită de peste sala acoperită se amenajează straturi de termo şi hidroizolare şi o pardoseală din iarba artificială, lipită pe un strat de şapă armată de 8-9 cm, grosime conform proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie din proiectul de arhitectură.

Amplasamentul pe care se va executa investiţia, Scoala Nr. 92, este situat în zona centrală, Aleea Vlahita nr. 1A, sector 3, Bucuresti şi este caracterizat de o densitate mare a construcţiilor.
Se propune realizarea unei constructii cu regim de inaltime P+1E+2ER, cu suprafaţa construita de 1460.00 m² (amprenta la sol) si suprafaţa desfasurata de 1787.00 m². Valoarea investitiei este de 15.294.571,05 lei fara TVA si va avea funcţiunea principală de Sală de Sport a Scolii Generale Nr. 92, iar ca trasatura particulară, aceasta va fi dotată cu un teren de sport pe terasa-acoperiş.
Sunt prevăzute 2 sali de sport, dintre care una la parter şi una descoperită la etaj. De asemenea, atât la parter cât şi la etaj sunt prevăzute servicii, depozitări şi birouri.
Fundaţii ꞉ de beton armat monolit, benzi de fundaţie continue poziţionate sub elementele structurale verticale (stâlpi beton armat monolit dezvoltaţi după cele două direcţii principale de rezistenţă ale sălii).
Structura verticală este compusă din stâlpi de beton armat monolit care păstrează aceeaşi secţiune pe toată vertical 90x135cm si 70x70cm.
Structura orizontală este compusă din grinzi de beton armat monolit pe contur si zonele de etaj intermediar, ferme metalice pe direcţie transversală, plăci din beton armat în zonele de servicii şi vestiare si din beton armat compozit(beton ce conlucrează cu tabla cutată aşezată peste structura din grinzi si pane metalice).
Pereţi de compartimentare si inchidere se vor executa din zidărie poroterm de 25 cm ce va rigidizata cu centuri si stalpisori de beton armat monolit . Aticul se va executa din caramidă de 30cm grosime rigidizată cu stâlpisori si centuri de beton armat 30x30cm.
Fermele metalice sunt alcătuite din europrofile asamblate prin sudură uzinată si prin suruburi de inaltă rezistentă intre tronsoanele constitutive ale fermelor metalice. Pentru facilitarea transportului şi accesului loco şantier fermele uzinate şi cu protecţia anticozivă aplicată din
fabrică se vor livra in tronsoane, se vor asambla cu îmbinări cu SIR şi se vor ridica la poziţie cu automacaraua. Cel mai greu tronson al fermei cântăreşte 5.3-5.4 tone.
Circulaţia pe verticală este asigurată de o scară interioară din beton armat monolit şi o scară exterioară metalică.
Peste placa compozită de peste sala acoperită se amenajează straturi de termo şi hidroizolare tip terasă şi o pardoseală din iarba artificiala lipita pe un strat suport din sapa armata de 8-9cm pentru sala descoperită de la etaj, conform proiectului tehnic şi detaliilor de arhitectură.

Contact

Contacteaza-ne! Multumim!

Sending

Politica de Confidentialitate                                                                                                                                                                                                                                                          Politica Cookie

©2020 Trustul Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.

Log in with your credentials

Forgot your details?