Conducere

Consiliul de Administratie

Administrator – Draghicescu Serban – Alexandru CV
Administrator – Gaman Florian CV
Administrator  Marica Alexandru CV
Administrator – Popa Cristin – Nicolae CV
Administrator – Scurtu Mădălina – Elisabeta CV

Conducere

Director General – Hiver Cristian Jean Michel CV

Directori Directii

Director Directia Economica – .
Director Directia Juridic Administrativ – Amzi Ana Gabriela CV
Director Directia Tehnic-Executie – Andrei Daniel – Cristian CV