Anunt de consultare a pietei

Obiect consultare

Lucrari de “procurare, uzinare, transport si montare tablier metalic” la obiectiv Pasaj Doamna Ghica in vederea lansarii procedurii de achiziție.

Consultare cu privire la cerințele tehnice (completare/consultare) in vederea stabilirii valorii estimate a achiziției.

Descriere

Prin consultarea de piață, autoritatea contractanta dorește :

 • Să stabilească valoarea estimată a achiziției;
 • Evaluarea cerințelor tehnice/ descrierea produselor;
 • Termenul maxim de livrare.

Aspecte supuse consultarii

Transmiterea de comentarii, propuneri, sugestii sau recomandari pentru pregatirea achizitiei si pentru organizarea si desfasurarea procedurii de atribuire referitoare la aspectele de mai jos.

Consultare cu privire la :

 • Specificațiile tehnice
 • Valoarea propusă a achiziției
 • Termenul de livrare
 • Termenul de mobilizare în vederea constatării avariilor/defecțiunilor semnalate în perioada de garanție de autoritatea contractantă (in zile )
 • Durata de remediere a defecțiunilor apărute în perioada de garanție (in zile)
 • Durata de garanție acordată produsului
 • Necesarul de utilaje (pus la dispoziție de către furnizor/autoritatea contractantă)
 • Volumul de muncă estimat, specific pe categorii de activități care asigură realizarea contractului și/sau rapoarte de livrat în ore/om pe categorii de personal/specialiști
 • Termenii contractuali agreați (modalități și condiții de plată)

Ofertanții interesați pot transmite ofertele (propunerea tehnică conform caiet de sarcini și propunerea financiară  și/sau solicitări de clarificări la adresa de e-mail: achizitii@tcmb.ro.

Având în vedere complexitatea procedurii de achiziție recomandăm programarea unei întâlniri la adresa de e-mail: achizitii@tcmb.ro cu reprezentanții TCMB S.A. în vederea clarificării aspectelor tehnice, financiare si economice la adresa str. Baba Novac, nr. 9, sector 3, București.

Propunerea de estimare de preț, eventualele propuneri privind specificațiile tehnice și alți termeni contractuali se pot transmite online la adresa : achizitii@tcmb.ro, până la data specificată mai jos.

Condiții de executare a contractului: Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător în urma derulării procedurii de achiziție numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

Modalitate desfasurare

Consultarea se va efectua prin intalniri separate cu fiecare operator economic la sediul autoritatii contractante sau on-line, daca prezenta fizica nu este posibila, in contextul pandemiei Covid-19. Consultarile vor fi organizate in perioada 23.06.2021 – 13.07.2021.Entitatea contractanta adreseaza solicitarea ca pana la data de 13.07.2021, operatorii economici interesati sa trimita in scris comentariile, opiniile, propunerile, sugestiile sau recomandarile la adresa de email mentionată în anunt.

Data limita transmitere propuneri

13.07.2021

Data limita consultare

15.07.2021

Anuntul de consultare a pietei nr. MC1015529 se regasește publicat pe site-ul e-licitatie.ro si poate fi accesat la următorul link:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100108868

Documentatie:

Caiet Sarcini servicii tablier metalic consultare – zip

Caiet Sarcini servicii tablier metalic consultare – pdf

Documentatie atribuire – servicii factoring 

Licitatie organizata conform procedurii operaționale COD: P.O.-DAP-01” pentru atribuirea contractului de Lucrări de deviere a rețelelor de apă și canalizare aferente proiectului „Pasaj Doamna Ghica – Colentina” și lucrări de extindere canalizare pluvială și preepurare deversare apă pluvială, aferente proiectului„Pasaj Doamna Ghica – Colentina”

Anunt de participare – achizitie Autobasculanta

Caiet de sarcini – achizitie Autobasculanta

Model fisa de date – achizitie Autobasculanta

Model contract – achizitie Autobasculanta