Programe si strategii

Se urmarește crearea cadrului organizatoric – funcțional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către companie a scopului pentru care aceasta a fost înființată, a obligațiilor asumate prin contracte precum și aplicarea strategiei manageriale și a politicii în domeniul calității mediului si sănătății și securității în muncă.

În scopul satisfacției depline a beneficiarilor, pentru menținerea încrederii în calitatea lucrărilor, produselor/serviciilor și pentru demonstrarea capabilității și competitivității în condiții de rentabilitate economică s-a procedat la implementarea, și certificarea unui sistem de management integrat în conformitate cu standardele de referință ISO 9001:2015; SR EN ISO 14001:2015; SR EN ISO 45001:2023.

Realizarea tuturor lucrărilor se face cu personal calificat pe meserii, cu experiență în domeniu pentru fiecare tip de activitate pentru care societatea este atestată prin actul constitutiv. Coordonarea acestora se face de către șefii de departament, șefii de șantier, șefii de formație care au studii și experiență în domeniul construcțiilor.

Aceștia organizează și conduc lucrările de proiectare si de execuție pe șantier, respectând legislația în vigoare atât în procesul de proiectare cât și de execuție prin procedurile / instrucțiunile tehnice de lucru documentate, controlate și verificate.

Departamentele de producție din cadrul Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A. sunt structurate în compartimente funcționale și formații de lucru care desfășoară activitate specifică de birou precum și activitate de șantier, în funcție de lucrările ce vor fi realizate. Societatea realizează o gamă variată de servicii, prestări de servicii și produse finite în domeniul construcțiilor civile și industriale. Se folosesc materii prime și materiale de calitate, însoțite de documente de certificare a calității și/sau declarații de conformitate, pentru ca lucrările să se poată încadra în cele mai înalte standarde de calitate .

În cadrul unității se va desfășura un flux continuu de activitate productivă prin asigurarea de materiale necesare în cadrul producției.

Societatea poate fi considerată un furnizor și prestator de servicii competitiv ce poate asigura un volum mare de lucrări cu consumuri reduse (datorită dotărilor proprii și pierderilor foarte mici), respectând normele și standardele de calitate și termenul contractual de predare a lucrărilor.

Misiunea societății este aceea de a oferi și efectua lucrări de construcții la un nivel calitativ superior și cu prețuri competitive.

Se dorește și se propune prin planul de afaceri o echipă de profesioniști care să aibă în permanent un spirit creativ la nivel de conducere personal TESA, dar și personal muncitor care participă efectiv la realizarea lucrărilor și serviciilor necesare la un înalt nivel profesional.

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. este o companie care are posibilitatea de a oferi lucrări de proiectare și construcții precum și servicii În domeniul construcțiilor, de cea mai bună calitate.

Principiul fundamental al companiei este identificarea nevoilor beneficiarilor și oferirea soluțiilor optime în condiții de maximizare a calității serviciilor. Succesul companiei se bazează pe profesionalismul și seriozitatea angajaților. Calitatea lucrărilor și serviciilor realizate și prestate recomandă societatea, motiv pentru care Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. dorește a fi implicată în proiecte de anvergură pentru a atinge obiectivele propuse.

Valorile de bază ale societății sunt:

  • Calitate
  • Competență
  • Performanță
  • Profesionalism
  • Promptitudine
  • Încredere
  • Flexibilitate.

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. este o companie dinamică, având în structura sa o echipă cu experiență în domeniul construcțiilor civile, și pune la dispoziția beneficiarilor săi lucrări și servicii profesionale la cele mai înalte standarde existente în domeniu.

Beneficiarii lucrărilor realizate de Compania Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. sunt Primăria Municipiului București prin Direcția Generală de Investiții, unitățile descentralizate din cadrul Primăriei Municipiului București precum și entitățile juridice la care Municipiul București este actionar majoritar.