Pasaj Doamna Ghica

Trustul de Clădiri Metropolitane București se ocupă de lucrările de proiectare și execuție pentru modernizarea pasajului de la Doamna Ghica, urmând ca din anul 2020, traficul din zona Doamna Ghica să fie decongestionat prin noul pasaj construit pentru bucureșteni.

Contractul a fost încheiat în data de 16.05.2019 iar lucrările de construcție au fost deja demarate în cursul lunii octombrie 2019, urmând să se finalizeze în luna octombrie 2020, întreaga perioadă de proiectare și execuție a lucrărilor fiind de 15 luni, dintre care 3 luni de proiectare și 12 luni de execuție.
Valoarea lucrărilor de proiectare și execuție este de 110.034.377,95 lei fară TVA.
Prin oferta depusa de TCMB a fost propusă o soluție tehnică alternativă fată de cea prevazută în cadrul Studiului de Fezabilitate, care a condus atât la reducerea costurilor cât și a duratei de execuție. În plus, soluția propusă de TCMB propune îmbunătățirea pasajul din punct de vedere estetic și evitarea perturbării traficului pe perioada de execuție a lucrărilor.
Optimizarea proiectului a vizat infrastructura și suprastructura pasajului, fiind propuse soluții viabile, în concordanță cu prevederile Planului de mobilitate urbană durabilă 2016-2030 – Regiunea București – Ilfov, cu rețele de utilități aflate în corpul amplasamentului și cu asigurarea
continuității circulației transportului urban pe șine. Având în vedere utilitățile existente cât și traficul intens în zona amplasamentului, echipa de proiectare TCMB a analizat posibilitatea eliminării în totalitate a infrastructurii în insula centrală (pila centrală), în favoarea unei soluții de grindă continuă pe 3 deschideri, dintre care cea centrală să traverseze țoață intersecția. Aceasta soluție a urmat ulterior aprobării Studiului de Fezabilitate, în urma căruia au fost realizate o serie de sondaje pentru a identifica rețelele de utilități. Acestea au scos la iveala diferențe majore intre pozițiile rețelelor de utilități considerate și cele regăsite efectiv în teren. În vederea realizării unui scenariu tehnico-economic cât mai eficient, a fost necesară o reanalizare a pozițiilor infrastructurilor.

Astfel, s-a constantat faptul că, pila centrală conform planului de situație, este amplasată în intersecție, tangent liniei de tramvai, coroborat cu faptul că pila centrală era amplasata pe o casetă de termoficare și cu amplasamentul viitoarei magistrale de metrou, s-a căutat soluția optimă pentru realizarea obiectivului de investiție. Prin urmare, aceasta a fost de a renunța în totalitate la realizarea de infrastructuri în insula centrală (pila centrală), în favoarea unei soluții de grindă continuă pe 3 deschideri, dintre care cea centrală să traverseze toată intersecția. Astfel, lucrările necesare relocării rețelelor și disconfortul creat participanților la trafic și riveranilor se reduc considerabil. Prin eliminarea infrastructurii în insula centrală (pilei centrale), în vederea realizării calculului elementelor dimensionale ale podului a fost necesar realizarea unui studiu geotehnic pe viitorul amplasament al podului. În urma realizării forajelor geotehnice au fost identificate
neconcordante intre studiile geotehnice efectuate pentru lucrare de către TCMB și cel prezentat în SF-ul pus la dispoziție prin invitația de participare nr. 226/05.04.2019. În documentația pusă la dispoziție, se specifica faptul că” forajele au fost efectuate Ia circa 150 m unul de altul, primul foraj a fost executat în Parcul Plumbuita, spre Șoseaua Colentina, iar al doilea foraj lângă ceasul de Ia intersecția Dna Ghica – Șoseaua Colentina”. În urma forajelor executate în iunie 2019, stabilirea adâncimii de fundare pentru structuri s-a realizat în baza criteriilor prezentate în NP 112/2014 și anume:
• Criterii geotehnice, hidrogeologice si climatice
– Adâncimea la care apare un strat de pamant cu capacitate portantă adecvată
– Nivelul apei subterane si presiunea apei
– Miscari posibile ale terenului si reduceri ale rezistenței stratului portant provocate de curgerea apei, de efectele climatice
– Adâncimea pana la care contracția si umflarea pamanturilor argiloase datorate variațiilor climatice pot induce miscari apreciabile ale fundației
– Adâncimea pana la care se pot produce degradari prin ingheț
• Criteriul impus de proiectul de arhitectură prin care se indică cota +0,00
• Criteriul Vecinatății
Din analiza noilor studii geotehnice, de către inginerul geotehnician și verificatorul tehnic autorizat în domeniul Af, coroborat cu criteriile menționate mai sus pentru structura Pasajului Doamna Ghica s-a identificat și stabilit o soluție de optimizare a proiectului. Optimizarea s-a realizat din punct de vedere tehnico-economic astfel încât scenariul fară pile în intersecție este mai favorabil în primul rând din punctul de vedere al costurilor, dar este preferabil și din punct de vedere al siguranței circulației, asigurând o vizibilitate mult mai bună.
Acest scenariu este de asemenea minim invaziv, presupunând perturbarea circulației pe perioade puține și scurte, într-o zonă deja sufocată de traficul foarte ridicat. În plus, s-au redus considerabil lucrările necesare relocării rețelelor (implicit și costurile aferente de relocare) și disconfortul creat participanților la trafic și riveranilor, evitându-se închiderea circulației pe perioada de execuție a lucrărilor. Această soluție cu grindă cu zabrele din
elemente rotunde a condus la o variantă superioară din punct de vedere estetic, incadrându-se mult mai bine în peisaj.
De asemenea, a fost prevăzută și o protecție antifonică împotriva zgomotului, evitându-se astfel perturbarea locatarilor din zonele limitrofe. Pasajul este prevăzut cu 4 benzi / 2 sensuri, lungimea pasajului este de 216.00m/ 1.00km, viteza de proiectare de 50 km/h iar rampele de acces au lungimi de cate 96.00m / panta longitudinală constantă de 4.00%. Astfel, sunt asigurate cate 2 benzi de circulație pe sens de câte 3.50m și o bandă de încadrare de 1.00m. Panta transversală este constantă de 2.50 % în acoperiș pe toată lungimea rampelor. Soluția optimizată proiectată de TCMB cuprinde o variantă de perspectivă și anume dimensionarea pasajului a luat în calcul și posibilitatea amenajării unei linii de transport în comun electrificată de tip tramvai. În aceasta variantă se pot amenaja 2 linii de tramvai în axul podului separate de carosabil prin borduri prefabricate. Echipa de proiectare TCMB a analizat posibilitatea optimizării drumului, adoptarea unui sistem rutier semirigid conducând la un termen de execuție rapid cu asigurarea continuitații traficului, și un consum redus de resurse naturale. Pentru noile spații de parcare prevăzute, s-a optat pentru varianta pavajelor autoblocante, recomandate în primul rand pentru drumurile cu trafic auto dar fiind și o alegere practică și accesibilă în același timp.
Prin realizarea obiectivului de investiții se vă încuraja politica de transport în comun, se va fluidiza traficul pe direcția Est-Vest care în prezent se desfasoară în condiții dificile de sigurantă și confort iar transportul cu mașinile private vă fi descurajat. Crearea unor alternative de transport durabile și atractive vor conduce la creșterea accesabilitătii și conexiunii cu alte rute de transport. În același timp, se vă facilita accesul permanent, rapid și în sigurantă a mașinilor de intervenție (poliție, pompieri, salvare) și reducerea timpului de deplasare.
Lucrările proiectate au că scop asigurarea unor drumuri cu parametri optimi pentru desfășurarea unui trafic în condiții de siguranța și confort, pe țoată perioada anului fară restricții.
Astfel, soluția de optimizare propusa de TCMB este complexă și optimă din punct de vedere tehnico-economic și respectă normativele tehnice în vigoare și nu schimba scopul și obiectul proiectului inițial.

Stadiu Proiect Pasaj Doamna Ghica Ianuarie 2020:
• Proiectul a fost depus la termenul stabilit in contract, în luna august 2019
• A fost verificat tehnic și financiar de către Direcția de Infrastructura și reaprobati indicatorii financiari în Consiliul General al Municipiului București în luna decembrie.
• Începerea lucrărilor de deviere rețele a început în luna octombrie 2019
• Proiectul a fost împărțit în mai multe tronsoane, în vederea optimizării timpului de execuție, a siguranței în trafic cat si pentru minimizarea disconfortului locuitorilor cat si a celor care tranziteaza zona
• În prezent se lucrează pe trei tronsoane la devierea rețelelor, urmând că după devierea rețelelor să se facă devierea traficului pe porțiunile de lucrări deja executate
• Lucrările de la pasaj vor începe cu forarea coloanelor care sunt esențiale pentru a stabiliza zona stâlpilor, apoi pe măsură ce coloanele se executa, se vor construi și stâlpii pasajului
• După ridicarea stâlpilor se va monta tablierul metalic, împreună cu stratul carosabil
• Traficul nu va fi blocat deloc, pastrându-se același numari de benzi de circulație care erau diponibile la inceputul demararii proiectului, indiferent de tronsoanele la care se va lucra.

 

Contact

Contacteaza-ne! Multumim!

Sending

Politica de Confidentialitate                                                                                                                                                                                                                                                          Politica Cookie

©2020 Trustul Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.

Log in with your credentials

Forgot your details?