Penetratie Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Strada Brasov si Terminal Tramvai 41

Suprafața proiectului: aproximativ 18.000 mp

Lungimea proiectului: aproximativ 6 km

Supralărgirea de la 2 la 4 benzi si introducerea a 2 sine de tramvai

Lucrări de demolari, devieri rețele (apă-canal, gaz si cabluri electrice),

infrastructură si suprastructură drum

Parcare: 300 locuri

Lucrările pentru obiectivul de investiţii “Penetraţie Prelungirea Ghencea – Domneşti şi Supralărgire Bulevardul Ghencea au inceput din data de 16.09.2019 urmând ca lucrarile de execuţie să se finalizeze în 24 de luni de la data procesului verbal de predare amplasament pentru toate etapele de execuţie.

Amplasamentul pe care va fi realizat obiectivul de investiţii se află situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucuresti, pe raza sectoarelor 5 si 6, traseul propus suprapunându-se peste actuala stradă Prelungirea Ghencea precum si Bulevardul Ghencea. Suprafaţa terenului ocupat prin proiect este de circa 18.000 mp.

Suprafaţa va avea aproximativ 6 km, parte carosabilă cu 2 benzi pe sens de 14,00 m lăţime si 4,215 km lungime km, va avea o linie nouă de tramvai, între strada Brașov si Centura Municipiului București, o pistă de bicicliști pe intreaga lungime a proiectului, spaţii verzi care separă partea carosabilă de trotuar si pistele de bicicliști. Se va realiza și un nod intermodal Park & Ride cu parcare etajată pe 3 nivele, cu o capacitate de 300 de locuri ce poate fi extinsă, ulterior, pană la 500 de locuri.

Investiţia este imparţită în tronsoane și etape de executie, astfel încat proiectul va incepe de la terminalul tramvaiului 41 – strada Brasov, strada Raul Doamnei, strada Valea Oltului, strada Marăcineni, unde intersecţiile cu drumurile laterale vor fi semaforizate si reamenajate. Investiţia propusă va realiza legatura cu Centura Bucuresti care se va corela cu nodul rutier de la Domnești.

Acest proiect se va derula etapizat. Astfel, în prima etapă se vor efectua lucrările de demolare a clădirilor existente pe culoarul de expropriere, în a doua etapă va avea loc relocarea utilitaţilor (gaze, apă, cabluri electrice, etc.) pe intregul traseu, în a treia etapă se va realiza execuţia infrastructurii si suprastructurii partii carosabile, a trotuarelor si benzilor de biciclete cu inglobarea utilitatilor pe noul amplasament, în a patra etapă se va realiza execuţia căii de rulare tramvai cu instalaţiile aferente iar în ultima etapă va fi realizată amenajarea peisagistică (spaţiiverzi). Valoarea investiţiei este de 345.503.748,09 lei fara TVA.

Stadiu Proiect Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre Strada Brasov si Terminal Tramvai 41:

  • Au fost realizate până în prezent lucrările de excavație și zidul de sprijin de la tramvai (partea stanga proiect)
  • Au fost finalizate utilitatile: rețeaua de apă si canalizare, instalațiile de apă potabilă și gaz.
  • Infrastructura nouă de drum este realizată în proportie de 90%, urmând sa fie planificată în scurt timp și realizarea trotuarului, astfel incât in luna august sa fie posibilă redarea circulatiei pe drumul nou executat.
  • Lucrarea este impărţită în mai multe tronsoane, optimizând costurile aferente tranșelor de expropieri cât și a celor de lucrari, în sensul ca au fost demarate lucrările fară a fi necesare expropierile în totalitate