Despre noi

Așa cum spunea un vechi dicton “Dacă nu există, trebuie inventat“ Compania Municipală  Trustul de Clădiri Metropolitane București” a aparut în cadrul Holding-ului de societăți comerciale înființate de Consiliul General al Muncipiului București, la propunerea Primarului General, ca un angrenaj dinamic menit să raspundă solicitărilor investiționale exigente atât pentru palierul creativ – proiectare –  cât și pentru palierul direct productiv – execuție.

Managementul companiei asigură coexistența și colaborarea consecventă a celor două deziderate proiectare și execuție, certificate printr-un sistem integrat conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018.

Prin înființarea Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A., s-a urmarit crearea cadrului organizatoric și în același timp funcțional pentru realizare unei entități care să poată răspunde cu promtitudine solicitărilor Primăriei Municipiului București de a realiza obiective investiționale cu prioritate realizarea de locuințe cu functionalități multiple și în cele mai competitive condiții de calitate, termene de execuție și cost.

În acest context Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. a fost înființat ca un mecanism pluridisciplinar, având doi vectori de activitate principali directionați în același sens. Astfel există module de proiectare complexă sub forma “Departamentului de Proiectare și Design” și “modulul” de execuție.

Modulul / Vectorul de proiectare este motorul care generează startul oricărui proiect asigurând prin competența și creativitate coordonarea tuturor specialităților necesare unei proiectari complexe : arhitectură, structură, instalații, lucrări edilitare,  infra și suprastructură.

Materializarea proiectelor – realizate cu costuri competitive sub prețul pieței se realizează prin “modulul de execuție” care reunește în cadrul unei echipe complexe și experimentate tehnologia de ultimă generație cu profesionalismul întregului personal de la muncitori necalificați / calificați la personalul TESA.

Organizat în acest fel Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. , asigură desfașurarea unui flux continuu de activități de la proiectarea de excelență la execuția performantă, unind standardele de calitate și cost ca un permanent etalon al activității de producție prin departamentele de proiectare și execuție.