Politica Confidentialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental, prin urmare, Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., va dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre, inclusiv prin website-urile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI S.A cu sediul social în Bucuresti, str. Baba Novac nr 9, sector 3, punct de lucru in str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 14-16, bl. MY4, parter, sector 3, Bucuresti, telefon 021.796.95.06, cod fiscal 37992692, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13076/2017, CUI 37992692, (în continuare “TCMB” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra, vă încurajăm să contactați „Responsabilul TCMB cu protecția datelor” la adresa de e-mail dpo@tcmb.ro, prin poștă sau curier la adresa str. Baba Novac nr 9, sector 3, Bucuresti – cu mentiunea: în atenția Responsabilului TCMB cu protecția datelor.

Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., este ferm angajat să protejeze datele cu caracter personal. Această politica de confidențialitate descrie de ce, cum colectăm, folosim date personale și furnizează informații despre drepturile persoanelor în legătură cu datele cu caracter personal. Se aplică datelor cu caracter personal furnizate de noi, atât de către persoane fizice, fie de către alții. Putem utiliza datele cu caracter personal furnizate nouă pentru oricare dintre scopurile descrise în această politica de confidențialitate sau cum s-a declarat altfel la punctul de colectare. Politica noastră este să colectăm doar informații personale minime necesare.

Această politica de confidențialitate se aplică și datelor cu caracter personal care pot fi furnizate către Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., de persoane fizice sau de către alții. Strategia poate utiliza informațiile personale pentru oricare dintre motivele descrise în această declarație sau cum s-a specificat altfel la punctul de colectare a datelor.

 

Motivele noastre legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Motivele legale pe care ne bazăm pentru a vă procesa informațiile personale:

 • interesele noastre legitime în dezvoltarea și îmbunătățirea afacerilor, serviciilor și ofertelor Trustului de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. (cu condiția ca acestea să nu interfereze cu drepturile dumneavoastra);
 • pentru a satisface orice cerință legislativa, reglementare sau organism profesional;
 • pentru a ne îndeplini obligațiile în baza unui acord contractual cu dumneavoastra.; sau
 • în cazul în care nu există nicio altă condiție de prelucrare, dacă ați acceptat să prelucrăm informațiile personale cu un scop justificat.

 

Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A., poate partaja datele cu caracter personal cu alte companii, dacă este necesar avand in vedere modalitatea de atribuire a contractelor catre si intre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar.

De exemplu, atunci când prestam servicii, putem împărtăși date cu caracter personal cu alte compani la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar, fiind necesare pentru indeplinirea obligatiilor in vederea prestarii serviciilor.

 

Putem dezvălui informații personale în următoarele circumstanțe:

-cu consilieri profesioniști, de exemplu, firme de avocatură, după cum este necesar pentru a înființa, exercita sau apăra drepturile noastre legale și obține consultanță în legătură cu conducerea activității noastre. Datele cu caracter personal pot fi partajate cu acești consilieri, după caz, în legătură cu serviciile pe care le presteaza;

-atunci când vi se solicită explicit;

-atunci când este necesar pentru a facilita conferințe sau evenimente găzduite de o companie la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar.

 

Furnizori terți

Putem transfera sau dezvălui datele personale pe care le colectăm către terți contractanți, subcontractanți și / sau filialele și filialele acestora. Terții susțin compania Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. în furnizarea serviciilor sale și ajută la furnizarea, rularea și gestionarea sistemelor IT. Exemple de contractori terți pe care îi utilizăm sunt furnizorii de management de identitate, găzduire și administrare de site-uri web, analize de date, backup de date, securitate și servicii de stocare în cloud. Serverele care alimentează și facilitează infrastructura noastră IT sunt localizate în centre de date sigure din întreaga lume, iar datele personale pot fi stocate în oricare dintre ele.

Furnizorii terți își pot folosi subcontractanții terți care au acces la date cu caracter personal. Politica noastră este să utilizăm numai furnizori terți care sunt obligați să mențină niveluri adecvate de securitate și confidențialitate.

 

Securitatea datelor dumneavostra cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

Am implementat standarde general acceptate de tehnologie și securitate operațională pentru a proteja informațiile personale împotriva pierderilor, utilizării greșite, modificărilor sau distrugerilor. Doar persoanele autorizate au acces la informații personale; astfel de persoane au acceptat să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Deși folosim măsuri de securitate adecvate odată ce am primit datele dumneavoastra personale, transmiterea datelor pe internet (inclusiv prin e-mail) nu este niciodată complet securizată. Ne străduim să protejăm datele personale, dar nu putem garanta securitatea datelor transmise către noi sau de către noi.

 

Drepturile dumneavoastra

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date;
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile în care ștergerea acestor date este posibilă, potrivit legii sau:

-v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

-dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

-acestea au fost prelucrate ilegal; sau

-ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

-pentru respectarea unei obligații legale; sau

-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare.

 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile stabilite de lege.
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în cazurile prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în măsura în care considerați că prelucrarea nu respectă prevederile legale.

Website

Folosind site-ul Web și furnizându-ne informații personale, recunoașteți că ați citit această declarație de confidențialitate și, în măsura în care consimțământul dvs. este necesar și valabil în conformitate cu legea aplicabilă, consimțiți la colectarea, utilizarea și dezvăluirea acestor informații personale de către Rețeaua Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. și orice destinatari terți în conformitate cu această declarație de confidențialitate.

Link-uri de la/catre terți

Site-urile Web pot face referire către site-uri terțe care nu sunt controlate de Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. și care nu operează în conformitate cu practicile de confidențialitate Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A.

Când vă conectați la site-uri terțe, practicile de confidențialitate Trustul de Cladiri Metropolitane Bucuresti S.A. nu se mai aplică. Vă recomandăm să consultați politica de confidențialitate a fiecărui terț pentru a dezvălui orice informație de identificare personală.

 

Păstrarea datelor

Vom păstra informațiile dvs. personale pe sistemele noastre atâta timp cât avem nevoie de acestea, având în vedere scopurile pentru care au fost colectate sau în funcție de legea impusă.

 

Plangeri

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

 

 

 

 

Datele noastre de contact

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din această politica sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. Ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.

Denumire completă: S.C Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A; adresă sediu social: Str. Baba Novac, nr. 9, Sector 3, Cod Poștal 031623; adresă de e-mail: office@tcmb.ro ; website: https://tcmb.ro/.

Adresă de email: dpo@tcmb.ro