Executie

Departamentul Execuție este menit să materializeze fizic proiectele realizate în cadrul Departamentului Proiectare în condițiile specifice activitățiilor desfășurate în șantier, plecând de la operațiunile de organizare și trasare până la recepția la terminarea lucrărilor si recepția finală a oricărui obiectiv.

Urmând „traseul” generat de proiect și activitatea de execuție este structurată pe trei mari categorii: serviciul de șantiere civile și industriale, serviciul de șantiere pentru instalații de toate tipurile aferente obiectivelor contractate și serviciul de șantiere pentru construcții edilitare.

Fiecare dintre șantierele sus menționate este structurat firesc, pe puncte de lucru și echipe de muncitori (calificați sau necalificați) pe diferite categorii de lucrări și specializări plecând de la săpători manuali, fierari-betoniști și instalatori până la finisori de excepție. Sunt prezenți la fiecare lucrare în afara șefului de șantier și ceilalți membri ai personalului T.E.S.A. având ca „actori principali” Responsabilul Tehnic cu Execuția (RTE) și Responsabilul Tehnic cu Calitatea (CQ).

Este evident că toate procedurile de execuție utilizate sunt cele legale. Se realizează astfel lucrări:

–   Pentru fondul construit existent:

 • Conservarea siturilor din zonele protejate;
 • Demolări de clădiri și evacuarea materialelor demolate;
 • Dezafectări de rețele edilitare;
 • Eliberarea amplasamentului după demolare;
 • Protejarea zonelor adiacente după demolare;

–  Pentru lucrări noi în cadrul capitolului infrastructură se realizează:

 • Executarea pe sit a lucrărilor de organizare de șantier;
 • Lucrări de trasare;
 • Săpături manuale în spații limitate;
 • Săpături mecanice cu utilaje speciale;
 • Sprijiniri de maluri în cazul săpăturilor adânci;
 • Ancoraje speciale a cofrajelor în cazul săpăturilor adânci;
 • Pereți mulați;
 • Piloți forați;
 • Turnare și armare radiere speciale în tehnologia „up to down”;
 • Prelevarea de probe din materiale folosite: beton și armătura;
 • Lucrări de hidroizolații speciale sau impermeabilizări de betoane;

– Pentru lucrările de suprastructură se asigură:

 • Montare cofraje și popiri;
 • Montare armături în cofraje;
 • Verificarea cu instrumente performante (distomat și teodolit) a corectitudinii montării cofrajelor;
 • Turnări de beton și vibrarea acestuia;
 • Preluări de probe de beton și armătură;
 • Zidării de orice fel (de compartimentare și de închidere) din caramidă, BCA, materiale compozite, panouri prefabricate;
 • Realizare de structuri metalice de susținere a panourilor prefabricate de închidere și compartimentare;
 • Protejarea împotriva degradării și a focului, a structurilor metalice;
 • Producere și montare tâmplărie lemn, PVC și aluminiu (uși și ferestre);
 • Lucrări de sudură certificate;
 • Realizare confecții metalice mari: grinzi cu inimă plină, ferme, pane, grinzi cu zăbrele; montarea și protejarea acestora;
 • Lucrări de termoizolații clasice sau speciale;
 • Lucrări de hidroizolații comune și speciale;
 • Lucrări de impermeabilizare a betonului ce se pune în operă sau deja turnat;
 • Lucrări de instalații interioare, pentru instalații sanitare, electrice, HVAC și gaze;
 • Montare echipamente speciale pentru HVAC;
 • Montare obiecte sanitare și armături;
 • Executare și montare: instalații paratoner;
 • Montare aparate electrice;
 • Lucrări de instalații exterioare obișnuite sau complexe (rețele edilitare de apă, canal, gaze) cu personal autorizat;
 • Realizare de racordare a instalațiilor exterioare din incintă la rețelele edilitare exterioare incintei;
 • Lucrări de finisaje interioare la pereți, pardoseli și tavane, comune sau speciale;
 • Placări interioare cu materiale nobile: lemn, piatră sau metal;
 • Lucrări de finisaje exterioare clasice sau speciale: pereți cortină, fațade ventilate, placări cu materiale clasice sau compozite;
 • Amenajare spații verzi și bazine decorative în cadrul incintelor;
 • Realizare de platforme, parcaje, drumuri: pietonale si rutiere si alei;
 • Marcaje rutiere pe drumuri;
 • Montare firme clasice sau luminoase;
 • Realizare garduri de incintă și porți;

Se acorda o importanță deosebită procedurilor privind protecția mediului, siguranța și securitatea în muncă sau legalitatea fiecărei activități impusă prin procesul de producție. O altă preocupare deosebit de importantă în cadrul activității de execuție o constituie procedura de instruire continuă a personalului implicat în realizarea diverselor obiective.

Procedurile de lucru aferente activitățiilor de execuție sunt verificate, controlate și actualizate prin sistemul de management al calității implementat în cadrul companiei, fapt ce asigură materializarea operațiilor ce sunt realizate de personalul muncitor în șantier la standarde ridicate de calitate.

Planul calității, aprobat pentru fiecare obiectiv în parte, este urmărit cu atenție de toți factorii implicați în procesul de execuție.

Sunt respectate toate exigențele legale caracteristice executării lucrărilor, începând de la anunțarea începerii execuției la I.S.C., convocarea la faze determinante sau convocarea comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor.

De menționat că implementarea Atelierului de producție prefabricate a fost justificată de necesitatea producerii diferitelor repere prefabricate de metal, beton sau lemn, al căror rol este acela de a scurta execuția și a eficientiza investiția.

Ca și în cazul activității de proiectare și în cadrul activității de execuție, întreaga ”echipă” de specialiști TESA(Tehnic Economic și Socio-Administrativ) cât și a muncitorilor calificați a fost ”rodată” prin participarea la executarea unor lucrări civile importante, a unor hale industriale mari sau a unor rețele edilitare complexe.

Se poate afirma cert că toți specialiștii antrenați în execuție au fost ”selectați” printr-o atentă și riguroasă analiză, având la bază vechimea, experiența, lucrările la care au participat și nu în ultimul rând, ”dedicarea” pentru transpunerea în viață a celor puse pe hârtie.