Prezentare

Compania Municipală Trustul de Clădiri Metropolitane face parte din Holdingul de societăți comerciale înființate de Consiliul General al Muncipiului București, la propunerea Primarului General.

Managementul companiei asigură coexistența și colaborarea consecventă a celor trei vectori de activitate principali: proiectare, executie si consultanta, certificati printr-un sistem de management integrat conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR ISO 45001:2018.

Prin înființarea Trustului de Clădiri Metropolitane București S.A., s-a urmărit crearea cadrului organizatoric și funcțional, pentru realizarea unei entități care să poată răspunde cu promptitudine solicitărilor Primăriei Municipiului București in vederea realizarii de obiective care sa asigure bucurestenilor conditii mai bune. Primele proiecte au constat in realizarea de locuințe cu functionalități multiple, desfășurate în cele mai competitive condiții de calitate, termene de execuție și cost iar ulterior, zona de activitate s-a extins, incluzand proiecte din alte domenii.

Departamentul de Proiectare este motorul care generează startul oricărui proiect asigurând prin competență și creativitate, elaborarea si coordonarea tuturor specialităților necesare unei proiectări complexe : arhitectură, structură, instalații, lucrări edilitare, infrastructura și suprastructură.

Materializarea proiectelor, realizate cu costuri competitive, se desfasoară prin aportul Departamentului Executie, care reunește în cadrul unei echipe pluridisciplinare și experimentate, tehnologia de ultimă generație cu profesionalismul întregului personal, de la nivelul de Executie (muncitori calificati) la nivel managerial (sef santier, sef servicii interne Executie).

Prin Serviciul de Consultanta Beneficiarul este protejat cu privire la toate aspectele legate de derularea investitiei. Consultantul prezinta riscurile, variantele de abordare si potentialele consecinte  si recomanda solutii optime de gestionare a acestora. Totodata, monitorizeaza si verifica activitatea constructorului, asigurandu-se ca lucrarile sunt conforme cu contractul de executie, proiectele de executie, caietele de sarcini, normativele si standardele de calitate in vigoare. 

Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. desfasoara astfel un flux complet de activități, care asigura atingerea unor standarde superioare de calitate si mentinerea unor preturi competitive.