Proiectare

Inceputul de drum în realizarea unei construcţii îl constituie proiectarea si, tocmai de aceea, în acest domeniu, pregătirea şi specializarea profesioniştilor, precum şi experienţa companiei este esenţială. Departamentul Proiectare a fost conceput si realizat ca un departament tehnic menit să asigure elaborarea de proiecte complexe si este structurat pe divizii care acoperă toate specialitatile necesare realizării unui “întreg” coerent.

Sunt prezente astfel: Divizia de Arhitectură, Structură, Instalații, Divizia Edilitare și Divizia Antemasuratori si incadrari devize.

  • Divizia Arhitectură, care reunește arhitecți cu drept de semnătură, membri ai OAR si UAR, este de fapt motorul ce asigură demararea proiectelor: se concep, se dezvoltă și se finalizează  piesele desenate si piesele scrise la toate fazele necesare asigurării îndeplinirii tuturor solicitărilor transmise prin tema de proiectare de către Beneficiar. In cadrul Diviziei Arhitectură, se acordă o importanță deosebită realizării unei functionalitati corecte, unei volumetrii originale și a unei exprimări plastice inedite.
  • Divizia Structură, alcătuită din ingineri structuriști – atat pentru structuri de beton cat si metalice – cu experiență îndelungată în proiectare, asigură materializarea ideilor arhitecților prin realizarea “suportului” structural al clădirilor.  Inginerii structuriști sunt cei care, prin calcul și modelări elaborate, statuează structura de rezistență a fiecărui proiect, urmărind consecvent respectarea normativelor și eficientizarea execuției.
  • Divizia Instalații reunește ingineri proiectanți de instalații sanitare, electrice, HVAC și gaze, utilități absolut necesare funcționării fiecărui obiectiv.
  • Divizia edilitare asigură prin ingineri specialisti lucrările de infrastructură orăsenesti / stradale: apa, canal, devieri si relocari, conducte de distanta, racorduri si bransamente.
  • Divizia Antemasuratori elaboreaza listele de cantităti si incadrările in normele de deviz, intervenind spre finalul proiectului realizand listele de cantitati de lucrari specifice astfel incat sa nu existe problem in executie.

In cadrul desfăsurării activitătii curente, in fiecare divizie este primordială asigurarea unei funcționalități corecte, a unei dimensionări optime a resurselor precum si respectarea cadrului legal.

În cadrul Departamentului de Proiectare, se asigură de asemenea prin specialiști si experti atestați MLPAT, serviciile de verificare tehnică a proiectelor pentru toate exigențele esențiale, conform legislației actuale pentru toate domeniile: arhitectură, structură, instalații și edilitare.

Majoritatea  specialiștiilor angajați în cadrul fiecărei divizii, au participat de-a lungul timpului la realizarea unor importante investitii în București sau în țară, atât pentru ansambluri rezidențiale complexe, cât și pentru hoteluri, spitale, centre comerciale, dotări social culturale sau amenajări urbanistice/edilitare importante.

Această acumulare de experientă conferă Trustului de Cladiri Metropolitane atât valență tehnică verificată cât și viteza de reacție așteptată pentru toate proiectele ce îi sunt încredințate.

Altă componentă importantă a activitații de proiectare în cadrul căreia atât specialiștii cu experiență cât și “juniorii” sunt deopotrivă implicați, o constituie activitatea de Asistență Tehnică care contribuie nemijlocit la materializarea proiectelor în teren. Echipa de specialiști care asigură Asistența Tehnică este prezentă pe șantier nu numai la fazele determinante, ci pe tot parcursul execuției până la Recepția finală.

Alături de specialiști seniori cu experiență în derularea proiectelor, au fost implicați și arhitecți, ingineri structuriști sau ingineri instalatori juniori care, beneficiind de climatul profesional creat, conferă garanția continuității activității profesionale a companiei pe termen mediu și lung.