Proiectare si Execuție

Capacitate 20.000 locuri

Desfășurarea activitaților pentru 11 Federații sportive si concerte

Pe terenul situat în intravilanul municipiului București, sector 2, b-dul Basarabia nr. 37-39, se propune amplasarea unei Sali multifuncționale (arenă sportivă) în vederea asigurării unor condiții optime pentru desfășurarea de activități sportive, posibilitatea organizării unor competiții internationale oficiale majore, a pregătirii echipelor sportive de performantă.

Realizarea investiției va contribui la dezvoltarea și susținerea potențialului acestei zone metropolitane, destinate preponderant sportului.

Amplasamentul optim precum și includerea infrastructurii existente de transport public, facilitățile de parcare și suprafețele de trafic, permit o buna integrare a sălii multifuncționale în conceptul general de trafic al orașului.

Obiectivul principal în realizarea acestei investiții îl constituie posibilitatea de organizare a competițiilor internaționale pentru diferite discipline sportive, sporirea numărului de spectacole susținute de celebrități din sfera divertismentului international, organizarea de congrese de mare anvergură, precum și îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților sportive curente.

Terenul pe care se construiește sala multifuncțională (arena sportivă) este situat în imediata apropiere a Arenei Naționale. Acesta se învecinează la nord cu str. Maior Ion Coravu, la sud-est cu Complexul Sportiv Lia Manoliu, la vest cu aleea pietonală și accidental carosabilă Pan Halipa, în caz de intervenții.

Acest amplasament permite accesul pietonal din doua artere de circulație: B-dul Basarabia pe aleea pietonala Pan Halipa, din strada Maior Coravu, cât și de pe aleea principala de acces spre Arena Națională. Accesul carosabil principal auto pentru public cât și pentru aprovizionare se propune a se realiza din B-dul Basarabia, paralel cu aleea Pan Halipa. De asemenea, mai sunt prevăzute accese auto din strada Maior Ion Coravu, prin păstrarea accesului existent cât și din aleea principala a Arenei Naționale. Referitor la condițiile geomorfologice pe care le oferă amplasamentul, acestea sunt prezentate atât în studiul geotehnic coroborat cât și în studiul seismic, care prezintă și răspunsul privind perioada proprie de vibrație a terenului.

 

 

Date tehnice privind construcția propusă:

Ac = 18.227,80 mp (din care Sala Mare are 15.105,10 mp iar Sala Mică are 3.122,70 mp)

Nr. total de locuri este de cca.19.980, numarul locurilor în tribune fiind de 15.000 la care se mai adaugă 4.980 locuri pe teren, în cazul desfașurarii concertelor.

Proiectul propune sa realizeze următoarele:

 • Creșterea numărului de manifestari sportive de amploare (naționale si internaționale)
 • Concertele unor artiști de renume internațional sau national
 • Inițierea și organizarea unor manifestari artistice, culturale si congrese
 • Imbunătățirea performanțelor sportive si economice ale echipelor sportive locale
 • Noi programe de promovare a tinerelor talente, în domeniul artistic, cultural și sportiv
 • Diversificarea ofertei de evenimente la nivel municipal si regional
 • Sporirea atractivității turistice

Conceptul de arhitectură va raspunde noilor tendințe europene ale arenelor multifuncționale:

 • Spații destinate unor evenimente diverse: concerte live, spectacole culturale, evenimente sportive de mare amploare, conferințe și congrese, pregatire si educație sportivă, spații concepute flexibil
 • Respectarea cerințelor federațiilor naționale sportive in vederea organizarii de competiții naționale și internaționale de nivel Liga Campionilor și Jocuri Olimpice pentru haltere, lupte, judo, tenis de masă, handbal, volei, baschet, gimnastică, tenis de camp, scrimă.

 

Soluția propusă prin proiectul de fată, o construcție compactă, care inglobează intr-un singur volum toate funcțiunile, inclusiv parcarea autoturismelor publicului in subsol, precum si a tuturor spațiilor tehnice, se constituie varianta alternativă la studiul de fezabilitate anterior realizat.

Accesul publicului la nivelul parterului este asigurat de un număr mare de pachete de trepte calculate în funcţie de numărul fluxurilor de evacuare în caz de forţă majoră. 

Accesul persoanelor VIP este asigurat separat, din zona de parcare destinată acestora (cca. 30 locuri de parcare). 

Sportivii au accese separate la demisol printr-o serie de pachete de scări care fac legătura între parcarea destinată autocarelor (cca. 10 locuri) şi turnanta situată la nivelul acestuia. Tot la nivelul demisolului se află accesul pentru presă şi media. Accesul personalului administrativ şi de întreţinere este situat tot la nivelul demisolului. 

 

Sala polivalentă (arena sportivă) are S+Ds+P+Sp+2E. 

La subsol s-a realizat o parcare subterană care însumează 305 locuri din care 4 pentru persoanele cu dizabilități locomotorii (1% din nr. tot de locuri, conf. NP 24 cap. IIIB.B1.12) acestea fiind amplasate cât mai aproape de intrare în parcare, totodată având acces facil catre lifturile care să-i ducă la nivelurile superioare (demisol, parter sau supantă). 

Tot în subsolul sălii mari sunt amplasate trei Posturi Trafo, trei Generatoare şi trei TGD din cele 4 necesare. A patra grupare (Post Trafo, Generator şi TGD) fiind amplasată la subsolul sălii de antrenamente (sala mică). 

Tot la subsolul sălii de antrenamente se mai află amplasate cele 4 spații ALA pentru cca 500 mp pentru personal, precum şi o bucatarie clasică pentru restaurantul amplasat la parter cât şi pentru spaţiile fast food amplasate la supantă. Aprovizionarea pentru bucătărie se face prin intermediul unei curți de serviciu acoperite, la nivelul subsolului. 

Accesul auto la garajul subteran se face pe o rampă care are 3 benzi de circulatie acestea putând fi utilizate cu sens alternativ. Astfel la venire, publicul va folosi 2 benzi pentru intrare şi o bandă pentru ieşire, iar la plecare vor fi folosite 2 benzi pentru ieşire şi o bandă pentru intrare. 

Bucătăria este legată de spațiile de servire (restaurant, fast food, etc) cu 3 lifturi de transport marfă cu staţii şi destinații precise.

De la subsol, publicul are la dispozitie 12 lifturi având fiecare o capacitate de 13 persoane. şi un număr de 16 scări pentru accesul acestora la nivelurile superioare. 

La demisol au fost organizate spații pentru sportivi (vestiare, săli de antrenament și forță, relaxare precum si cabinete medicale), oficiali sportivi, presă şi media (acreditări şi spaţii anexe pentru desfăşurarea în condiții optime a activităţii lor), 4 săli conferințe, din care una cu o capacitate de 200 locuri. 

Tot la nivelul demisolului se află și birourile administraţiei sălii multifuncţionale. 

Tot aici au fost prevăzute spații destinate depozitării scaunelor care pot fi amplasate pe suprafaţa terenului în cazul evenimentelor care necesită o astfel de mobilare, precum si o serie de depozite destinate materialului sportiv, etc. 

La nivelul demisolului se află atât terenul din sala mare cât şi terenul sălii mici acestea fiind uşor accesibile de către sportivi, fiind legate direct. 

La demisol s-a prevăzut un acces auto pentru maşinile de intervenţie (salvare, pompieri), cât şi pentru accesul containerelor pentru echipamentele necesare desfăşurării concertelor. 

La nivelul demisolului toate gradenele sunt amovibile, acestea putând fi stocate în spaţii special realizate pentru a mări suprafața pardoselii pentru publicul de la concerte. 

Accesul tuturor utilizatorilor demisolului se face de la nivelul solului prin intermediul unor pachete de scări care coboară pe o turnantă exterioară aflată la nivelul demisolului de unde se accede la interior. 

La realizarea pachetelor de scări s-a avut în vedere separarea pe funcţiuni şi utilizatori, astfel încât să nu se intersecteze fluxurile acestora. 

La parter se face accesul publicului de asemenea prin intermediul unui număr mare de pachete de scări, dimensionat astfel încât să poată prelua toate fluxurile de evacuare in caz de urgență. Accesul publicului se face in foaierele destinate acestuia unde au fost amenajate spații specifice: grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu deficienţe locomotorii, garderobe, spaţii pentru odihnă etc. 

Tot la nivelul parterului s-a prevăzut un acces separat şi un foaier destinat VIP-urilor, care pe o scară şi 2 lifturi rezervate numai lor îi vor duce direct la etajul 1 într-un foaier separat de unde sunt accesate cabinele pentru ei. 

Tot la nivelul parterului se mai află amplasat un restaurant şi un bar cu o capacitate de cca 300 locuri. Accesul în restaurat se poate face atât din foaierul sălii cât şi direct din exterior, fiind prevăzut cu garderobă, grup sanitar, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. 

De asemenea la nivelul parterului s-a mai prevăzut un cabinet medical de prim ajutor. 

La nivelul parterului se face şi accesul la tribunele sălii de antrenamente unde sunt 440 locuri din care 12 pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Tribunele sălii mari aflate la nivelul parterului inclusiv cele amovibile de la demisol însumează un număr de 5.975 de locuri (din care 2.963 fixe şi 2.832 amovibile). În cazul desfăşurării concertelor pe suprafaţa terenului de joc se pot amplasa un număr suplimentar de 4.980 locuri. 

De la nivelul parterului, accesul publicului la nivelurile superioare se poate face prin intermediul a 24 scări şi 16 lifturi având o capacitate de 13 persoane fiecare. 

La supantă sunt aplasate foaiere pentru public, garderobe şi grupuri sanitare precum şi un număr mare de spații fast food cu locuri în picioare si la mese. Tot de la nivelul supantei se accede la o parte de tribune aflate la acest nivel, acestea însumând un număr de 2.038 de locuri. 

La etajul 1 sunt aplasate foaiere pentru public, garderobe şi grupuri sanitare pentru acesta, foaierul pentru VIP și cabinele acestora. La nivelul 1 se gasesc 3.531 locuri din care 341 locuri VIP în tribune şi 84 locuri în cabine. 

La etajul 2 sunt aplasate foaiere pentru public, garderobe şi grupuri sanitare pentru acesta, la acest nivel fiind un număr de 3.456 locuri. 

Din punct de vedere structural, construcţia are fundaţie tip radier general nepilotat cu grosime variabilă, mai subțire in zona terenului şi mai groasă perimetral în zonele turnurilor de scări care susţin structura metalică a acoperişului. 

Suprastructura este din beton armat monolit şi prefabricate.

Structura acoperişului este metalică, realizată din ferme principale şi secundare. 

Amenajări exterioare: parcare pentru 10 autocare din care 6 de reportaj TV, parcare exterioară 70 de locuri. Circulatii pietonale si carosabile și spații verzi. Pentru asigurarea accesului maşinilor de intervenție la toate fatadele construcţiei s-a realizat o alee carosabilă care o înconjoară. 

Valoarea investitiei este de 15.962.591,89 lei fara TVA.

Stadiu Proiect Sala Multifunctionala:

 • Proiectare in curs
 • Studiul geologic efectuat
 • Studiul seismic efectuat