Informatii generale

1. Numele companiei: TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREȘTI S.A.

2. Codul de înregistrare: 37992692

3. Forma juridică: Societate pe Acțiuni

4. Număr Registrul Comerțului: J40/13076/2017

5.Adresă:

Sediu social: București, Strada Baba Novac nr. 9

Punct de lucru: București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 14-16, bl. MY4, parter, s. 3

6. Contact e-mail: office@tcmb.ro

7. Capital social:

Capitalul social al companiei la înființare a fost de 12.000.000 lei și constituit prin aport în numerar divizat în 120.000 acțiuni cu valoare de 100 lei fiecare, deținut de acționari astfel:

  • Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București – 11.988.000 lei corespunzator unui numar de 119.880 acțiuni, reprezentând 99,9% din capitalul social
  • S.C. Service Ciclop S.A – 12.000 lei, corespunzator unui numar de 120 acțiuni, reprezentând 0.1% din capitalul social

La data de 12.12.2017 capitalul social al societății a fost majorat cu suma de 25.240.000 lei.

În prezent, capitalul social al companiei Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. este de 37.240.000 lei structurat astfel:

  • Municipiul București, prin Consiliul General al Municipiului București – 37.228.000 lei, corespunzător unui numar de 372.280 acțiuni, reprezentând 99,9678% din capitalul social
  • S.C. Service Ciclop S.A – 12.000 lei, corespunzator unui număr de 120 acțiuni, reprezentând 0.1% din capitalul social.

8. Activitatea societății:

Compania Trustul de Cladiri Metropolitane București S.A desfasoară activități de proiectare și execuție lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, precum și a altor tipuri de lucrări conexe, conform următoarelor domenii de activitate înregistrate prin Actul Constitutiv:

7111 Activități de arhitectură

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

4120 Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic ca în magazine specializate

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7410 Activități de design specializat

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (închiriere)

7712 Activități de închiriere și leasing și autovehicule rutiere grele (închiriere)

8130 Activități de întreținere peisagistică

9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice.